ŠROT GEBESHUBER S.R.O.

Činnost společnosti ŠROT GEBESHUBER s.r.o.:

  • Vykupuje a sbírá kovový - železný i neželezný - odpad (starý šrot, železo, barevné kovy, hutní materiály) - funguje tedy jako kovošrot, zpracovává druhotné suroviny jak od velkododavatelů, tak od malododavatelů formou drobného výkupu.
  • Organizuje kontejnerový sběr a odvoz šrotu dle požadavků výrobních podniků, obcí nebo zájmových sdružení občanů.
  • Provádí odborné třídění a ekologicky šetrné zpracování a přepracování kovového odpadu (šrotu) na materiál vhodný do vsázky; likvidací nepotřebného kovového odpadu přispívá k ochraně životního prostředí.
  • Likviduje kovové odpady/skládky mobilními zařízeními v terénu.
  • Provádí demolice/demontáže spojené s výskytem kovových odpadů (železného šrotu i barevných kovů).
  • na provozovně Kroměříž přebírá autovraky a provádí její ekologickou likvidaci včetně vydání potvrzení o převzetí vozidla
  • Prodává přepracovaný šrot odběratelům, především jako materiál do hutí v ČR i v rámci EU.
  • Provozovny Sokolnice (Brno), Paskov (Ostrava), Kroměříž (Zlín) a Dolní Lhota (Blansko).