cs | en | de

Služby

Výkup a sběr

Vykupujeme a sbíráme kovový - železný i neželezný - odpad (starý šrot, železo, barevné kovy, hutní materiály) - fungujeme tedy jako kovošrot, zpracováváme druhotné suroviny jak od velkododavatelů, tak od malododavatelů formou drobného výkupu.

Kontejnerový sběr

Organizujeme kontejnerový sběr a odvoz šrotu dle požadavků výrobních podniků, obcí nebo zájmových sdružení občanů.

 

Prodáváme přepracovaný šrot odběratelům, především jako materiál do hutí v ČR i v rámci EU.

Ekologicky šetrné zpracování a likvidace

Provádíme odborné třídění a ekologicky šetrné zpracování a přepracování kovového odpadu (šrotu) na materiál vhodný do vsázky; likvidací nepotřebného kovového odpadu přispíváme k ochraně životního prostředí.

Likvidace kovového odpadu

Likvidujeme kovové odpady/skládky mobilními zařízeními v terénu.

Demolice / demontáže

Provádíme demolice/demontáže spojené s výskytem kovových odpadů (železného šrotu i barevných kovů).

Likvidace autovraků

Na provozovně v Kroměříži přebíráme autovraky a provádíme ekologickou likvidaci ,včetně vydání protokolu o ekologické likvidaci vozidla.